ZIMA - prosinec, leden, únor

 • ovce necháváme na pastvě co nejdéle, většinou do prvního sněhu
 • na začátku prosince  stahujeme jednotlivé harémy ovcí na ovčín, kde jsou zavřeny do dřevěné ohrady s přístřeškem proti špatnému počasí, berani jsou odděleni do samostaného kotce, začíná krmení objemnými krmivy
 • krmíme senem a senáží do kruhových jeslí ad libidum, ovce mají také k dispozici minerální solný liz a vodu, musíme se vyvarovat zrkmování závadného (plesnivého) krmiva jinak může dojít ke zdravotním problémům
 • ovce odčervujeme injekčně do podkoží proti parazitům
 • průběžně kontrolujeme zdravotní stav, jakékoli zdravotní problémy řešíme bezodkladně


 

JARO - březen, duben, květen
 

 • nejdůležitější období v roce, které  ovlivňuje podstatně výsledek celého roku
 • v polovině března se začínají již první ovce bahnit - stádo kontrolujeme několikrát denně i v noci
 • porody necháváme volně probíhat, ovšem v případě problémů či dlouhotrvajících porodů pomáháme ovcím i jehňatům, jako by patřily k nám do rodiny 
 • obahněné ovce oddělujeme do samostatných kotců, kde je necháváme s jehňaty 2-3 dny dle potřeby, jehňatům cca po 3 dnech kupírujeme ocásky a dáváme ušní známky
 • udržujeme rozdělení ovcí obahněných, neobahněných, aby ve stádu nebyl neklid a zbytečný vzruch
 • pro jehňata zřizujeme školku, kde krmíme většinou otavou (senem, senáží). Jehňata tady mají větší klid a také prostor na jejich lumpárny.
 • v polovině dubna stříháme ovce, čistíme paznehty a odčervujeme celé  stádo, probíhá kontrola zdravotního stavu a zdravotní zkoužky - odběr krve bahnicím a nově zařazeným jehničkám
 • na konci dubna již vyháníme ovce na pastvu, což bývá spojeno s velkým bečením, hledáním a skotačením, ale nakonec jistě prvním pasením na čerstvé jarní travičce


 

LÉTO - červen, červenec, srpen

 • probíhá pastva zvířat, ovce paseme s jehňaty v jednotlivých pastevních areálech, zvířata mají neomezený přístup k minerálnímu lizu a vodě
 • kontrolu zvířat provádíme denně, především jehňat, kontrolujeme přítomnost parazitů v trusu, v případě potřeby stádo odčervujeme
 • na začátku července probíhá kontrola užitkovosti ve spolupráci s pracovníky SCHOKu - p. Onderkou, pí. Dzikovou. Jehňata se cca ve 100 dnech váží, měří se u nich výška hřebetního svalu a množství podkožního tuku ultrazvukem a hodnotí se jejich exteriér. Probíhá první výběr jehniček k chovu a plemenných beránků
 • v srpnu oddělujeme beránky od matek, beránci jsou již pohlavně aktivní, mohlo by dojít k nechtěnému páření
 • vybranní plemenní beránci jsou ostříháni tak, aby na podzimní nákupní trh byli  ve 2 měsíční vlně
 • léto bývá náročné na sucho, musíme pečlivě udržovat pastviny, mulčujeme či dosékáme nedopasky, zvířata přeháníme na čerstvou pastvu
 • prodáváme první jehňata na maso, vybíráme jehňata na chov - jehničky i beránky


PODZIM - září, říjen, listopad

 • oddělujeme jehničky na chov i na maso od matek
 • připravujeme bahnice na připoštění, na začátku října zvířata odčervujeme, rozdělujeme na jednotlivé harémy a přeháníme na co nejlepší pastvu, kde od poloviny října připouštíme 
 • beranům dáváme začkovací postroj s křídou - po odskočení jsou ovce zabarvené. Toto nám pomáhá přesněji určit datum bahnění.
 • jehničky většinou připouštíme až v druhém roce od narození
 • plemenní beránci zůstávájí na nejlepší pastvině až do nákupního trhu. Beránky nepřikrmujeme, mají přístup k vodě a minerálnímu lizu 
 • zvířata zůstávají na pastvě co nejdéle,  dle počasí