Nákup fixační klece

03.05.2023

Letos jsme se v rámci zlepšení chovu skotu rozhodli pro nákup fixační klece pro naše krávy. Využili jsme možnost požádat o dotaci přes Místní akční skupinu Vizovicko a Slušovicko – MASVAS.

Náš projekt:" Nákup mobilní manipulační ohrady a fixační klece pro skot", s registračním číslem 22/007/19210/672/030/004431 byl vybrán a podpořen v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje "Valašský kraj – trnek a slivovice ráj" MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., celkovou částkou ve výši 119 237 Kč.

Tímto děkujeme pracovníkům MASVAS za podporu a těšíme se na další spolupráci v budoucnu.

Petr Tomšíček